ផ្នែកជំនួយ

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់

សូមប្រាប់យើងពីតម្រូវការរបស់អ្នក ហើយយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីជួយអ្នក

តើអ្នកចង់ធ្វើដូចម្តេច?

ចង់ទាមទារសំណង?

ចង់ទាមទារសំណង?

ស្វែងរកបណ្តាញរបស់យើង

ស្វែងរកការិយាល័យរបស់យើង ឬអញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងគ្លីនិក ឬមន្ទីរពេទ្យដៃគូណាមួយរបស់យើង។ 

កម្រងសំណួរចម្លើយ

ត្រូវការជំនួយ?

ទំនាក់ទំនង 087 339 982

ច័ន្ទ - សុក្រ ពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ ៥ ល្ងាច, មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃឈប់សម្រាក។

អ៊ីមែលមកយើង

ផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់យើងតាមរយៈ customer_care.kh@fwd.com យើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកវិញ