ក្លាយជាអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ

ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងភាពរីកចម្រើនរបស់យើង

វិថីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ

image

ធ្វើជាអ្នកអនុវត្តដែលជោគជ័យ

image

ធ្វើជាអ្នកពុះពារ

image

ក្លាយជាអ្នកឈានមុខគេ

ជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង

កែវ ណារ៉េន
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបទពិសោធន៍ MDRT ក្រុមហ៊ុន FWD Cambodia

ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារនៅឆ្នាំ2012 ជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្រៅម៉ោង។

ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមស្រលាញ់ការងារនៅក្នុងវិស័យនេះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ មែនទែនទៅ ខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គសិក្សាពេលយប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួន និងទទួលបានអាជីពការងារពេញម៉ោង។ បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំទទួលបានអាជីពការងារមួយដែលពោរពេញទៅដោយឱកាស និងការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងល្អប្រសើរ។ ក្នុងរយៈពេលជិត 10 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ខ្ញុំបានជួយពលរដ្ឋចំនួនជាង 600 គ្រួសារ ដើម្បីរៀបចំគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុ បង្កើតឱកាស និងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ពួកគាត់។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារជាមួយសហការីដ៏ល្អ និងបានចូលរួមជាមួយម៉ាកថ្មីដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី។ ខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យលោកលោកស្រីប្រើប្រាស់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុន FWD។

សូមចូលរួមជាមួយយើងនៅក្រុមហ៊ុន FWD

សូមចូលរួមជាមួយយើងនៅក្រុមហ៊ុន FWD